Index
El llop

El llop és un mamífer de l'ordre dels carnívors. El ca és descendent del llop, i se'l considera una subespècie de llop, les diferències més rellevants entre uns i altres són, en el cas del llop, les orelles un poc més dretes, el morro més punxarrut, una mandíbula molt forta i urpes més llargues, tot i que, com que existeix una gran varietat de llops i, sobretot, de races de gossos, es difícil matisar-ne les diferències. Els gossos més semblants als llops són els de tipus spitz, com els Huskies, els Akita o els Alaska, per exemple, i algunes races de gossos de pastor, com el Gos de pastor alemany, per altra banda races com el Chihuahua o el Bulldog s'hi assemblen ben poc.
Antigament els llops eren abundants i habitaven Nord-amèrica, Euràsia i l'Orient Mitjà, i Oceania si es considera el dingo un llop, però per una sèrie de raons relacionades amb l'ésser humà, incloent la caça, actualment els llops habiten una zona molt més reduïda de la que havien arribat a ocupar. Aquesta caça és per evitar que els llops es mengin les ovelles i també per esport. Encara que està classificat com a una espècie poc amenaçada, en algunes zones, com als Estats Units continentals, estan classificats com a espècie amenaçada o en perill.
El llop, sent un depredador, és una part important dels ecosistemes als quals pertany. Els llops són uns animals molt adaptables, que poden viure a boscos, muntanyes, tundres, taigàs i praderies.
barra

razas                    cart                    galeria